Блог

Чарівна сила внутрішнього бренду: як виміряти?

Внутрішній бренд - це ваш бренд для персоналу компанії. Саме він формує емоційну прив’язаність до організації, залученість, бажання працівників розділити цілі компанії. Завдяки сильному внутрішньому бренду хороші спеціалісти залишаються на довгий термін та викладаються для досягнення результатів.

Працівники є носіями інформації про компанію, а значить їх враження відбивається на загальному враженні. Звідси випливають 2 положення:

1. Внутрішній бренд напряму впливає на зовнішній;
2. Зовнішній брендинг без внутрішнього не такий ефективний.Інструменти внутрішнього брендингу спрямовані на те, щоб співробітники компанії усвідомили цінності бренду, стали носіями цих цінностей і своїми діями формували привабливий образ компанії в очах її Клієнтів.

Лояльність працівників


Будь-які показники, що стосуються персоналу, чітко вимірюються за допомогою HR-метрик. Силу бренду ми вимірюємо лояльністю працівників до компанії.

Загалом, лояльність проявляється в кількох пунктах:

🔸Дотримання правил і законів компанії;
🔸Вірність та прихильність;
🔸Доброзичливе ставлення як до керівництва, так і всіх працівників компанії;
🔸Чесність та принциповість.

Такий працівник добре виконує свою роботу, часто зацікавлений у розвитку своєї організації, не критикує рішення керівництва.

Існує кілька класифікацій лояльності, проте всі вони зводяться до трьох основних типів:


  • Поведінкова

Зустрічається у людей, які довгий час працюють в одній і тій же компанії. Часто вони бояться змінювати роботу, тому що звикли до своєї організації, або ж мають меркантильну основу мотивації.

  • Афективна

Виникає тоді, коли працівнику добре в цій конкретній організації. Він почув є себе цінним, любить те, що робить. У нього є друзі в компанії. Тут основне значення має психологічний клімат, покращення якого досягається спільними поїздками, дозвіллям і тд.

  • Нормативна

Той випадок, коли хтось, або щось утримує працівника в цій компанії, хоча він не хоче там працювати.

Як виміряти “Силу бренду”


Перед проведенням дослідження, ви повинні його спланувати. Для цього:

🔸Визначте цілі в залежності від специфіки бізнесу.
🔸Відповідно до цілі оберіть методику.
🔸Узгодьте методику з умовами вашого корпоративного середовища.

При дослідженні лояльності постають такі основні цілі:

🔹Оцінка ефективності роботи працівників
🔹Оцінка мотиваційних методик
🔹Оцінка рівня задоволеності

Для визначення загальної лояльності серед працівників використовують eNPS. Даний спосіб полягає в тому, що співробітнику пропонується дати відповідь на елементарне запитання:

«За шкалою від 0 до 10 балів, наскільки велика ймовірність, що ви порекомендуєте нашу компанію як місце для працевлаштування своїм друзям, колегам?». Також присутнє поле для додаткового коментаря: «Чому так?»Цей спосіб підрахунку лояльності зводиться до одного числа, яке допомагає відстежувати й проводити порівняння динаміки з плином часу.

Проте є й мінуси. За допомогою цього методу не можна визначити рівень мотивації. Що заставляє кожного з працівників бути продуктивними, залучає його?

Об’єктивної оцінки можна досягнути, лише провівши комплексне дослідження, до якого увійде:


🔸Вивчення зовнішніх факторів (стан ринку праці, умови в конкурентів і т.д.)
🔸Моніторинг поведінки персоналу протягом певного часу. (Реакція на зміни, події. Реакція на проведення опитувань теж може допомогти)
🔸Анкетування, розроблене під конкретну організацію.
🔸Аналіз конкретних ситуацій та конфліктів.

Проведення такої оцінки потребує від HR-менеджера високої компетентності, досвіду та розуміння методик. Загалом це кропітка та енергозатратна робота, яка вимагає великої кількості часу та ресурсів. До того ж, на проведені дослідження робота не закінчується. Зібрану інформацію потрібно правильно проаналізувати, винести інсайти, виявити проблемі зони. Після цього розробити план для покращення ситуації на основі наявних даних.

Якщо у вашої компанії є потреба в проведенні цієї роботи, з впевненістю звертайтеся в Joffer. Ми проведемо максимально повне дослідження, та допоможемо вам розв’язати проблеми.

Попіклуйтеся про ефективність ваших працівників.

Бізнес